JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Mini - Review

A proposal for a new classification in psychopathology

Turkish Title : Psikopatolojide yeni bir sınıflandırma önerisi

Levon Antikacioglu,Nevzat Tarhan
JNBS, 2018, 5(1), p:67-71

In the earlier classification of diseases, we had the firm decision that psychopathology can be divided into two main groups:
Neurosis and Psychosis. But we are quite convinced that there are blur areas in between that can perfectly be defined as “partialsegmental
psychosis”. In the paper we discussed the topics.

Psikopatolojik hastalıkların erken zamanlarındaki tasniflerinde, belli başlı iki çeşit ana grubun olduğunu ileri sürmüştük: Nevrozlar ve
Psikozlar. Ancak şimdi giderek daha fazla, arada flu bölgelerin olduğunu ve bunların da aslında “kısmi-segmanter psikozlar” olarak
değerlendirilebileceklerini makalemizde, tartışıp önerdik.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.