JNBS
Üsküdar Üniversitesi

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

JNBS ( J. Neuro. Behav. Sci ) dergisi davranış bilimleri temasında faaliyet gösteren geniş kapsamlı bir bilimsel dergidir. 

Birçok disiplini ve sistemler yoluyla (örn. nörofizyolojik, sinirbilim sistemleri) davranışsal (örneğin bilişsel sinirbilim) ve klinik yönleriyle molekülleri (örn. moleküler sinirbilim, biyokimya), sağlıkta hesaplamalı yöntemleri  kapsar.

Dergi, hedef normal veya patolojik davranışın altında yatan nöral mekanizmaları betimlemek olduğu müddetçe, psikiyatri ve psikolojiye bir vurgu ile sinirbilimin tüm alanlarını kapsamaktadır. Klinik öncesi ve klinik çalışmalar yayın için eşit derecede kabul edilir. Bu bağlamda; Psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların hesaplamalı modelleme yöntemleri hakkında yazılar ve tedavi sonuçları da dergi kapsamına girmektedir. 

Dergi; psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara özel önem vermektedir. Bununla beraber normal insan davranışı üzerine çalışmalar da dikkate alınmaktadır. Hayvanlar üzerine çalışmalar ve teknik notların insan hastalıklarıyla net bir alakası ve uygulanabilirliği olmalıdır. Güncel nörolojik tedaviler veya tanı yöntemlerini içeren Vaka Raporları genel olarak JNBS’nin kapsamındadır. 

Bunun yanında; JNBS'nin kapsamı yukarıda belirtilen durumlar ile kısıtlanmamış olup aşağıda belirtilen alanlarda ve davranış bilimleri ile kurduğu disiplinler arası çalışmalardan üretilen yayınlar da JNBS de yayınlanabilecek çalışmalar kapsamına girmektedir.

* Bilişsel sinirbilim
* Psikoloji
* Psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar
* Nörofizyoloji
* Sistem sinirbilimi
* Moleküler sinirbilim
* Hesaplamalı Sinirbilim
* Nöromodülasyon, Nörolinguistik, Nöropazarlama
* Biyokimya
* Tıpta hesaplama ve simülasyon yöntemleri ve disiplinlerarası uygulamaları
* Yapay Zeka (AI) ve tıpta disiplinlerarası uygulamalar
* Beyin görüntülemesi
* Beynin elektrik ve biyokimyasal faaliyetlerinin in vivo olarak izlenmesi
* Moleküler Biyoloji
* Genetik
* Biyoinformatik
* Psikiyatri hemşireliği

Teslimden ilk karara kadar geçen ortalama süre 30 günden azdır.

Kabul edilen makaleler ortalama olarak 40 iş gününde baskı öncesinde çevrimiçi olarak yayınlanır ve makaleler kabulden 3-6 ay sonra basılı olarak yayınlanır.

ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.