JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Original Article

Mechanisms of short-term false memory formation

Turkish Title : Kısa süreli sahte bellek formasyonlarının mekanizmaları

Achille Pasqualotto,Michael J. Proulx
JNBS, 2014, 1(1), p:3-8

False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less common and provide a far less detailed ‘picture’ of this phenomenon. We tested participants in a short-term memory task involving lists of four semantically related words that had to be matched with a probe word. Crucially, the probe word could be one of the four words of the list, it could be semantically related to them, or it could be semantically unrelated to the list. Participants had to decide whether the probe was in the list. To this task we added articulatory suppression to impair rehearsal, concurrent material to remember, and changes to the visual appearance of the probes to assess the mechanism involved in short-term memory retrieval. The results showed that, similarly to the studies on longterm memory, false memories emerged more frequently for probes semantically related to the list and when rehearsal was impaired by concurrent material. The visual appearance of the stimuli did not play an important role. This set of results suggests that deep semantic processing, rather than only superficial visual processing, is taking place within a few seconds from the presentation of the probes.

Sahte anılar aslında meydana gelmemiş/yaşanmamış olayların hatalı bir şekilde hatırlanmasıdır. Kısa süreli belleği içeren çalışmalar daha az yaygın ve bu fenomenin çok daha az detaylı bir “resmini” ortaya koymaktayken, sahte anılar uzun süreli belleğin alanı içerisinde geniş kapsamda araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, katılımcıları birbiriyle semantik olarak ilişkili ve araştırılan kelime ile eşleştirilme zorunluluğu olan dört kelimelik listeleri içeren bir kısa süreli hafıza görevi ile test ettik. Kritik olarak, araştırılan kelime listedeki dört kelimeden biri, listedeki kelimelerle semantik olarak ilişkili, ya da listedeki kelimelerle semantik olarak ilişkisiz olabilirdi. Katılımcıların araştırılan kelimenin listede olup olmadığına karar vermeleri gerekmekteydi. Bu ödeve, kısa süreli bellekten geri çağırma mekanizmasını değerlendirmek için tekrarlamayı/prova etmeyi bozacak fonolojik baskılama, hatırlamayı eşzamanlı materyal ve araştırılan kelimenin görsel görünümüne değişiklikler ekledik. Sonuçlar, uzun süreli bellek çalışmalarına benzer şekilde, tekrarlama eşzamanlı materyallerle bozulduğunda ve araştırılan kelimeler listeyle semantik olarak ilişkili olduğunda sahte anıların daha sıklıkla ortaya çıktığını göstermiştir. Uyaranın görsel görünümünün önemli bir rolü yoktur. Bu sonuçlar kümesi, yüzeysel görsel süreçler yerine, derin semantik işlemenin araştırılan kelimelerin gösterilmesinden sonraki birkaç saniye içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.