Yayın Kurulu

Yayın Kurulu & Bölümler

 • Hücre Biyolojisi, Sinyal ve Sinaptik İletim: Sinir sisteminde yapının, fonksiyonun ve sinyalin (hem hücre içi hem de hücrelerarası)  moleküler genetik ve hücresel temelleri inceleyen çalışmalar

  Editörler:

  Konuk M (İstanbul, Türkiye)

  Ulucan K (İstanbul, Türkiye)

  Kaplan O (Berlin, Almanya)

   

 • Bilişimsel Sinirbilim: Bilişimsel yöntemler kullanarak psikiyatrik ve nörolojik bozuklukları inceleyen çalışmalar

  Editörler:

  Ozekes S (İstanbul, Türkiye)

  Erguzel T (İstanbul, Türkiye)

   

 • Dejenerasyon ve Rejenerasyon, Yaşlanma ve Nörolojik Bozukluklar: Nöronal ve gliyal gelişim ve sinir sistemi oluşumu, dejenerasyon ve rejenerasyonun moleküler ve hücresel yönleri, nörolojik bozukluklar ve yaşlanan beyin ile ilgili değişiklikler hakkında çalışmalar

  Editörler:

  Tanrıdağ O (İstanbul, Türkiye)

  Salcini C (İstanbul, Türkiye)

   

 • Sistemler ve Davranışsal Sinirbilim: Nöral devrelerin yapısı ve organizasyonu, duyusal ve motor sistemler, iç düzenleyici sistemler ve davranışların kontrolü hakkında çalışmalar

  Editörler:

  Uzbay T (İstanbul, Türkiye)

  Shoaib M (Newcastle, İngiltere)

  Telegdy G  (Szeged, Macaristan)

  Dursun İ (İstanbul, Türkiye)

  Gonzalez-Liencres C. (Bochum, Almanya)

  Kafaligonul H (Ankara, Türkiye)

  Oz P (İstanbul, Türkiye)

  Kaya-Yertutanol FD (İstanbul, Türkiye)

   

 • Bilişsel Sinirbilim ve Psikoloji: Temel davranışlar ve ileri mental fonksiyonlar dahil olmak üzere insanlarda ve hayvanlarda nöral biliş ve davranış mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar; çeşitli beyin görüntüleme araçları ile sinir sistemlerinin işlevleri ve yapısının öngörülmesi ve analizi, gerçekçi simülasyonu ile ilgili çalışmalar

  Editörler:

  Brown EC (Baltimore, ABD)

  Tas C (İstanbul, Türkiye)

  Demiralp T (İstanbul, Türkiye)

  Bayraktaroğlu Z (İstanbul, Türkiye)

  Metin B (İstanbul, Türkiye)

   

 • Klinik Sinirbilim ve Psikoloji: Birincil odağı moleküler, hücresel sistemler ve davranışsal yöntemler ve terapötik müdahalelerin analizi (örn. psikolojik müdahaleler, psikofarmakoloji ve nöromodülasyon stratejileri) dahil olmak üzere klinik olarak hastalıklı sınır sistemleri veya hastalık modelleri olan çalışmalar

  Editörler:

  Dilbaz N (İstanbul, Türkiye)

  Esen-Danaci A (Manisa, Türkiye)

  Tek C (New Haven, ABD)

  Hızlı-Sayar G (İstanbul, Türkiye),

   

 • İncelemeler: Sinir sisteminin yapı ve işlevi, tüm yönleriyle incelemeler. Editörler belirli konuları incelemek için önerilerinizi bekliyor.

  Editör:

  Karamustafalıoğlu O.

   

 • İstatistik Editörü:

  Ozdogru A. (İstanbul, Türkiye)

ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.