Amaç ve Vizyon

Amaç & Kapsam

Dergi, geniş kapsamlıdır. Birçok disiplini ve sistemler yoluyla (örn. nörofizyolojik, sinirbilim sistemleri) davranışsal (örneğin bilişsel sinirbilim) ve klinik yönleriyle molekülleri  (örn. moleküler sinirbilim, biyokimya) kapsar. Dergi, hedef normal veya patolojik davranışın altında yatan nöral mekanizmaları betimlemek olduğu müddetçe, psikiyatri ve psikolojiye bir vurgu ile sinirbilimin tüm alanlarını kapsamaktadır. Klinik öncesi ve klinik çalışmalar yayın için eşit derecede kabul edilir. Psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların hesaplamalı modelleme yöntemleri hakkında yazılar ve tedavi sonuçları da ilgimizi çekiyor. 

Dergi psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara özel önem vermektedir. Bununla beraber normal insan davranışı üzerine çalışmalar da dikkate alınmaktadır. Hayvanlar üzerine çalışmalar ve teknik notların insan hastalıklarıyla net bir alakası ve uygulanabilirliği olmalıdır. Güncel nörolojik tedaviler veya tanı yöntemlerini içeren Vaka Raporları genel olarak JNBS’nin kapsamındadır. 

Ayrıca aşağıdaki iki kategori de JNBS’de bulunmaktadır:

  • Kısaca uygun alanlarda mevcut araştırma veya teorilerin mini-incelemeleri 
  • Yeni teorilerin, hipotezlerin, bakış açılarının veya mevcut araştırmaların eleştirilerinin kısa sunumuna vasıta olacak yorumlar 

Teslimden ilk karara kadar geçen ortalama süre 30 günden azdır. Kabul edilen makaleler ortalama olarak 40 iş gününde baskı öncesinde çevrimiçi olarak yayınlanır ve makaleler kabulden 3-6 ay sonra basılı olarak yayınlanır.

ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.