JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Letter to Editor

Medroxyprogesterone acetate-induced manic episode in a patient with Bipolar Affective Disorder-I

Turkish Title : Bir bipolar duygudurum bozukluğu hastasında medroksiprogesteron asetat ile indüklenmiş manik epizod

Filiz İzci,Sümeyye Kurtuluş Çallı,Yağmur Sever
JNBS, 2015, 2(2), p:87-88


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.