ARTICLES

Mini - Review

Motor recovery in children with cerebral palsy - Sensory motor approaches of treatments

Turkish Title : Serebral palsisi olan çocuklarda motor iyileşme- Duyusal motor tedavi yaklaşimlari

Farjad Afzal,Sidra Manzoor,Asma Afzal
JNBS, 2017, 4(3), p:138-140

Cerebral palsy is a problem of movement and posture and caused by lesion in immature brain. Normal brain has normal influences on lower centers and normal development in movements and postures. There are different sensory motor approaches like Bobath, Brunnstorm, Rood and PNF (Properioceptive Neuromuscular Facilitations) in recovery of motor function in patients with upper motor neuron lesions. The backgrounds of these treatments can be explained by different theories like neurodevelopmental theory, reflex theory, hierarchical theory and system approach. Repetitions of normal movements generate the new areas in the brain to control the activities. Integration of reflex activity should be essential part of rehabilitation and physical development of children with cerebral palsy.

Beyin felci hareket ve duruş problem olmak birlikte olgunlaşmamış beyindeki lezyondan dolayı oluşur. Normal beynin alt merkezlerde normal etkileri vardır ve hareket ve duruşta normal gelişim gösterir. Üst motor nöron lezyonlu hastalarda ki motor fonksiyonun iyileşmesinde Bobath, Brunnstorm, Rood ve PNF (Propriyoseptif Nöromüsküler Fasilitasyon) gibi farklı duyusal motor yaklaşımlar vardır. Bu tedavilerin zemini nörogelişimsel teori, refleks teorisi, hiyerarşik teori ve sistem yaklaşımı gibi farklı teorilerle açıklanabilir. Normal hareketlerin tekrarını sağlamak, faaliyetleri kontrol etmek için beynin yeni alanlarını oluşturur. Refleks aktivitesinin entegrasyonu, beyin felci geçiren çocukların rehabilitasyonu ve fiziksel gelişiminin önemli bir parçası olmalıdır.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.