JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Case Report

Psychosis and middle cranial fossa arachnoid cyst: Case report and literature review

Turkish Title : Psikoz ve orta kranyal fossa araknoid kisti; durum raporu ve literatür incelemesi

Sharafaldeen Bin Nafisah
JNBS, 2018, 5(2), p:127-130

Controversies emerged in linking middle cranial fossa-arachnoid cyst to psychosis. Despite the anatomical association between such cyst and psychosocial behaviour, still several features of the cyst itself hamper causation. I report a case of a young female labeled refractory schizophrenia who presented with antipsychotic toxicity overlooking an arachnoid cyst in the middle cranial fossa. Due to the paucity of information in the literature on such association here I discuss further implications from a first medical encounter, from a patient’s perspective and from a disposition perspective as well.

 

 

Orta  kranial  fossa-araknoid  kistin  psikozla  ilişkisinde  bazı  uyuşmazlıklar  bulunmaktadır.  Kist  ve  psikososyal  davranışlar  arasındaki  
anatomik ilişkiye rağmen, kistin bazı özellikleri hala nedensizliği engeller. Mevcut raporda, orta kranial fossada bir araknoid kisti olan
antipsikotik toksisite ile başvuran genç bir kadının refrakter şizofreni olgusunu sunuyorum. Literatürdeki bu tür bağlantılar hakkındaki
bilginin yetersizliği nedeniyle, ilk tıbbi müdahaleden başlayarak hastanın bakış açısından ve eğiliminden bu tartışmayı derinleştirmek
istiyorum.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.