JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Case Report

Experimental effects of acute moderate-ıntensity exercise on prioritized memory

Turkish Title : Akut orta-yoğunlukta egzersizin öncülenmiş hafıza üzerine deneysel etkileri

Lauren Ferguson,Paul D. Loprinzi
JNBS, 2019, 6(2), p:170-174

Emerging research demonstrates that acute exercise can improve neutral-based and emotional memory function. The present study extends this emerging line of inquiry by examining the effects of acute exercise on non-emotional prioritized information. A parallel-group, randomized controlled experiment was conducted. The experimental group exercised for 15 minutes, while the control group engaged in a seated, time-matched task. Afterward, participants completed a prioritized memory task, involving an immediate and delayed memory recall. There were no significant main effects for time (F=2.10, p = 0.15, ƞ2p=0.05), main effect for group (F=0.46, p = 0.50, ƞ2p=0.01), time by group interaction (F=0.64, p = 0.42, ƞ2p=0.01), content by group interaction (F=2.07, p = 0.15, ƞ2p=0.05), time by content interaction (F=0.43, p = 0.43, ƞ2p=0.02), or time by content by group interaction (F=0.28, p = 0.59, ƞ2p=0.01). However, there was a main effect for content (F=4.48, p = 0.04, ƞ2p=0.11). That is, collapsed across both the experimental and control conditions, as well as collapsed across immediate and delayed recall, the percent (SD) of content recalled for the highlighted and non-highlighted text, respectively, was 76.7 (15.7) and 69.4 (23.2) (p = 0.04). Our experimental findings demonstrate evidence of a prioritized memory effect. We, however, did not demonstrate any evidence of acute moderate-intensity exercise modulating prioritized memory.

Araştırmalar, akut egzersizin nötral hafıza ve duygusal hafıza işlevini geliştirebileceğini göstermektedir. Bu çalışma, akut egzersizin duygusal olmayan biçimde öncülenmiş bilgiler üzerindeki etkilerini inceleyerek bu alanı genişletmeyi amaçlamaktadır. Paralel grup desenli randomize kontrollü bir araştırmada deney grubu 15 dakika boyunca egzersiz yaparken kontrol grubu aynı süreyle oturarak yaptıkları bir görev yürütmüşlerdir. Daha sonra, katılımcılar hızlı ve gecikmeli hatırlamaları içeren bir öncülenmiş hafıza görevi tamamlamışlardır. İki grup arasında süre (F = 2.10, p = 0.15, ƞ2p = 0.05), ana grup etkisi(F = 0.46, p = 0.50, p2p = 0.01), grup etkileşimi süresi (F = 0.64, p = 0.42, ƞ2p = 0.01), grup etkileşimi içeriği (F = 2.07, p = 0.15, ƞ2p = 0.05), içerik etkileşimi süresi (F = 0.43, p = 0.43, ƞ2p = 0.02) veya gruba göre içerik etkileşimi (F = 0.28, p = 0.59, ƞ2p = 0.01) açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak, içerik için anlamlı bir farklılık saptanmıştır (F = 4.48, p = 0.04, ƞ2p = 0.11). Hem deney hem de kontrol gruplarında anlık ve gecikmeli hatırlamada bozulma olsa da gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır, vurgulanan ve vurgulanmayan metin için hafızadan geri çağrılabilen içeriğin yüzdesi (SD) sırasıyla 76.7 (15.7) ve 69.4 (23.2) olarak bulunmuştur. ) (p = 0.04). Bu deneyin bulguları öncülenen bir hafıza etkisinin varlığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, akut orta şiddette egzersizin öncülenmiş hafıza üzerine etkisi gösterilememiştir.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.